Taisyklės

Turgelis.Net skelbimų svetainės naudojimosi Taisyklės ir sąlygos

Vartotojas, dėdamas skelbimą, sutinka su Turgelis.Net naudojimosi taisyklėmis ir sąlygomis.

Turgelis.Net neatsako už turtinę, moralinę ar kitokią žalą, patirtą naudojantis Turgelis.Net skelbimų sistemos paslaugomis.

Draudžiama dėti skelbimus, kuriuose tekstinė arba grafinė informacija prieštarauja įstatymams, pažeidžia moralės normas, yra įžeidžianti, apgaulingo turinio.

Skelbimas gali būti perkeltas i kitą kategoriją, jeigu skelbimas neatitinka arba dalinai neatitinka pasirinktos skelbimų temos.

Skelbimas gali būti ištrinamas, jeigu jis daug kartų kartojamas su tuo pačiu turiniu, arba skelbime yra nuorodos į panašias interneto svetaines.

Turgelis.Net paslaugų Taisyklės ir sąlygos gali būti keičiamos, papildomos arba taisomos. Turgelis.Net paslaugų Taisyklės ir sąlygos įsigalioja nuo jų publikavimo Turgelis.Net skelbimų svetainėje momento.

Turgelis.Net  administracija turi pagrindinį ir lemiamą balsą visuose ginčuose su vartotojais dėl naudojimosi nemokamomis Turgelis.Net sistemos paslaugomis. Nepatenkinti vartotojai, bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis Turgelis.Net sistemos paslaugomis